Sparekassens Vendsyssels Fond modtager sparekassens store overskud

FREDERIKSHAVN: Repræsentantskabsmødet i Sparekassen Vendsyssel besluttede at overføre rekordstore overskud til Sparekassen Vendsyssels Fond.

Sparekassen Vendsyssels Fond blev stiftet i foråret 2017, hvor den også fik tilført 25 mio. kr. fra Sparekassen Vendsyssel. Den velgørende fond har dermed en samlet kapital på 75 mio. kr. Fondens kapital er opstået ved, at en del af sparekassens overskud henlægges til fonden som bundet kapital, der placeres i garantbeviser i sparekassen.

Afkastet af garantbeviserne uddeles hvert år til gode, lokale projekter i store dele af sparekassens markedsområde.

I forbindelse med flere af sparekassens fusioner og overtagelser er der desuden opstået lokale fonde. Sparekassen Vendsyssels Fond har derfor til formål at yde støtte til almennyttige

formål i de områder, hvor der ikke allerede er en lokal fond.

- Fordelen ved at være garantsparekasse er, at man som selvejende institution ikke har en aktionærkreds at skulle tilgodese med udbytte. Det giver frihed til, at vi kan tænke langsigtet og udvikle vores lokalområder, siger Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...