KOMMUNEN: Hidtil har virksomheder og private kunnet gå til en energileverandør med sit energispareprojekt og søge om tilskud. Man har endda kunnet shoppe rundt mellem selskaberne og vælge det, der tilbød det højeste tilskud.

Fremover vil Energistyrelsen selv vurdere ansøgninger og bevilge tilskud.

- Det er en lidt mere kompleks procedure, og man skal forberede sig grundigt. Til gengæld er der mulighed for at opnå et betragteligt tilskud, hvis projektet er godt, siger energirådgiver Erik Mortensen, NOENCO, der med afdelinger i Skagen og Kristiansand rådgiver danske og norske virksomheder om bl.a. energioptimering.

Der kan maksimalt opnås et tilskud på 7 øre pr. sparet kWh, men da besparelsen ganges op med anlæggets forventede levetid, kan der opnås relativt store tilskud.

Der udbydes fire-fem puljer årligt, og der er afsat 300 millioner årligt til virksomheder frem til 2030.

Opnår man ikke tilskud i en pulje, har man mulighed for at optimere sit projekt og søge næste pulje.

- Tilskudsordningen er målrettet private produktions- handels- og servicevirksomheder inklusive fiskeri, men ikke øvrig skibsfart.

- Det er lidt ærgerligt, for der er store energibesparelser at hente på skibe. Men godt at fiskefartøjer er omfattet.

- De vil bl.a. kunne få tilskud til at gøre fartøjet i stand til at modtage landstrøm, når det er i havn.

- Det er oveni købet en besparelse i fossilt brændstof, og det tilgodeses særligt i den ny ordning, oplyser Erik Mortensen.

Med de hyppige puljer og korte frister anbefaler Erik Mortensen virksomheder, der har et projekt i tankerne, til at tage kontakt med en rådgiver, så man er klar med en præ-ansøgning, næste gang der åbnes en pulje.

Kommer man i betragtning, er der yderligere otte uger til at indhente tilbud og gøre projektet klar.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...