Ambulatoriet i Frederikshavn vil indføre ny ambulant behandlingsmodel

KOMMUNEN: Regionen vil i løbet af i år styrke psykiatrien med ansættelse af mere personale, skabe flere sengepladser, og ansætte aktivitetsmedarbejdere.

Ud over det skal der bygges en aktivitetshal i Brønderslev.

Man forventer at bruge 25 millioner på indsatsen - halvdelen af den bevilling, som finansloven afsatte til at styrke område i Nordjylland.

- Det er dejligt at kunne give en saltvandsindsprøjtning til psykiatrien, som med de nye midler får mulighed for at udvide og udvikle gode tilbud og rammer til de psykiatriske patienter.

- Der har i flere år været talt meget om at prioritere psykiatriområdet højere, og med udmøntningen af finanslovsmidlerne kan vi nu sætte yderligere handling bag ordene, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Helt konkret vil der både nu og de kommende år blive oprettet nye sengepladser på udvalgte sengeafsnit i både almenpsykiatrien og retspsykiatrien.

Der vil ligeledes blive opnormeret på personalesiden - både med læger, sygeplejersker og andet tværfagligt personale.

Nogle af de mest sårbare psykiatriske patienter findes inden for psykoseområdet, hvor psykiatrien er ved at indføre en ny ambulant behandlingsmodel F-ACT, der er forankret i tværfaglige teams, hvor der også indgår medarbejdere med brugerbaggrund.

Udbygningen af denne model kan nu blive fremskyndet, så ambulatorierne i Thisted og Frederikshavn bliver omfattet allerede i 2020.

Det indebærer ansættelse af tre sygeplejersker og 2 deltidsansatte medarbejdere med brugerbaggrund.

Bedre muligheder for fysisk aktivitet for de indlagte patienter er et af de områder, som Regionen har valgt særligt at tilgodese med finanslovspengene.

- Fysisk inaktivitet er ét af de forhold, som bidrager til den overdødelighed, der desværre kan konstateres hos patienter med psykisk sygdom.

- Derfor får en række sengeafsnit nu mulighed for at ansætte en dedikeret aktivitetsmedarbejder, så vi fremadrettet kan give et langt bedre aktivitetstilbud til patienterne under indlæggelse, siger formanden for Region Nordjyllands Psykiatriudvalg, Jette Ramskov Kristensen.

Også faciliteterne til at udføre aktiviteterne bliver udbygget.

I tilknytning til Klinik Nord i Brønderslev skal der således opføres en aktivitetshal, der vil give de indlagte patienter mulighed for at motionere under indlæggelsen.

Den resterende del af puljen til styrkelse af psykiatriområdet vil blive udmøntet på et senere tidspunkt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...