80 mødte op i Milen på en smuk frostsøndag i januar

RÅBJERG: Vejret viste sig fra sin smukkeste side med sol, stille vejr og let frost, da Danmarks Naturfredningsforening søndag holdt sit fredningsarrangement ved Råbjerg Mile.

Arrangementet var et ud af i alt 40 lignende arrangementer, som foregik samtidigt rundt i hele landet.

Hensigten med denne fællesevent var at protestere mod de forringelser af Danmarks natur, som vil blive tilfældet, hvis et forslag fra Dansk Folkeparti vedtages i Folketinget.

Forslaget går ud på at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til suverænt at stille fredningsforslag.

Men historien og al erfaring viser, at hvis staten og kommunen hver gang skal med som fredningsrejsere, vil der blive fredet mindre natur i Danmark, og dermed vil naturbeskyttelsen forringes.

To af de store fredninger på Skagens Odde er gode eksempler herpå, idet det var Danmarks Naturfredningsforening, der alene tog initiativ til fredningen af Skagens Gren i 1940, ligesom det også var Danmarks Naturfredningsforening, der rejste fredningsforslag for de store arealer rundt om Råbjerg Mile i 1962.

Danmarks Naturfredningsforening har på en måneds tid indsamlet over 31.000 underskrifter imod lovforslaget.

80 mennesker var mødt op for at give deres støtte til den fortsatte beskyttelse af den danske natur.

De blev budt velkommen af Danmarks Naturfredningsforenings lokalformand, Eigil Torp Olesen, som fortalte om baggrunden for mødet.

Herefter var der tale ved medlem af Frederikshavn Byråd, Anders Brandt Sørensen, som med velvalgte ord pointerede vigtigheden af at have en civil stemme i naturpolitikken, både for naturens og for demokratiets skyld.

Fredninger er vigtige, sagde Anders Brandt Sørensen. De er vigtige for vores naturlige diversitet.

- Det er mange år siden, at fredninger blev en metode til at sikre naturinteresser. Og det har vist sig at være fornuftigt.

- Vi har mange gode steder i Frederikshavn kommune, som er fredede og som dagligt er til stor fornøjelse for store og små. Bl.a. milen, som vi står her ved.

- Her tager vi venner med fra nær og fjern når de er på besøg.

- Og vi glædes – store som små – over de helt særlige oplevelser dette sted kan give os.

- Det kan måske være, at de fleste af os ikke nødvendigvis tænker over, at de steder i naturen, som vi elsker at komme, er fredede. Det er egentlig heller ikke så afgørende.

- Det afgørende er, at fredningerne er med til at sikre bevarelsen af unik natur i Danmark. Og det er netop denne unikke natur, vi elsker at boltre os i.

- Naturen har en helt naturlig langtidsholdbarhed i underholdningsværdien for store og små. Naturen går ikke af mode. Her vil vi igen og igen nyde at vende tilbage til.

- Naturen passer ikke sig selv. Eller det gør den selvfølgelig, hvis vi holder fingrene væk.

- Men naturen skal en gang i mellem hjælpes – have et skub i den rigtige retning – tages ud af produktion, som det nok vil hedde i et moderne forbrugssamfund.

- Den værdi naturen har for hver enkelt af os kan ikke umiddelbart omregnes til øgede eksportindtægter eller i vækstkurver for det ene eller det andet.

- Det sætter naturligt naturen under pres midt i en virkelighed, hvor det meste handler om økonomisk råderum, øget produktivitet og sejre i den uendelige kamp for bedre konkurrencevilkår på verdensmarkederne. Det er i den sammenhæng at det er vigtigt, at vi har Danmarks Naturfredningsforening og at Danmarks Naturfredningsforening kan rejse fredningssager.

- Markedet og staten har mange interesser – og markedet og staten løser nogle opgaver i samfundet, som de er bedst til. Men hvis vores fælles natur skal værdisættes rigtigt, så er vi nødt til at have hjælp fra civilsamfundet. Det må ikke blive sådan, at staten alene kan afgøre, hvad der er værd at bevare for eftertiden. ”Vi alene vide” er en farlig tendens, når den kobles med statens mulighed for at knægte interessegruppers mulighed for at komme til orde, sagde Anders Brandt Sørensen.

Efter talen sang de fremmødte Jylland mellem tvende have, som vel nærmest er Jyllands nationalsang, og så gik turen op på milen, hvor der blev berettet om milens fortid, nutid og fremtid.

Formiddagen blev rundet af med kaffe, en bette bjesk og en natursnak.

Alt i alt en fin begivenhed i naturens tegn, og som lokalforenings formand Eigil Torp Olesen sagde, så var det dejligt at se den store opbakning til naturen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...