Villy Christensen er død - 89 år

FREDERIKSHAVN: 2. juledag sagde Frederikshavn storkommunes første borgmester, fhv. skoledirektør Villy Christensen, Lemvig, farvel til livet 89 år.

Villy Christensen blev ved kommunalreformens indførelse i 1970 Frederikshavn storkommunes førstemand, og han styrede den nye kommune med sikker hånd i hele fire perioder fra 1970 til 1985.

Her valgte Villy Christensen selv at træde tilbage for at hellige sig sit skoledirektør-hverv, som oprindeligt havde bragt seminarieadjunkten fra Nørre Nissum til Frederikshavn i midten af 60’erne.

Villy Christensen kæmpede på den politiske arena for sine visioner med en saglig dygtighed, som mange andre politikere må misunde ham. Og han lagde grunden til den driftige by, som Frederikshavn under hans dirigentstok udviklede sig til - oftest i et ualmindeligt tæt parløb med sin politiske modstander venstrehøvdingen Knud Uggerhøj.

Derfor kom det ikke som en overraskelse, at Villy Christensen efter beslutningen om at stoppe som borgmester stillede op for Socialdemokratiet ved amtsrådsvalget, hvor han og Knud Uggerhøj så kunne fortsætte det tætte samarbejde for Frederikshavn nu på den nordjyske arena.

Gennem sin sidste perode i amtsrådet var han 1. viceborgmester.

Han havde særlig evne til at tilegne sig viden og stof fra mange forskellige emneområder - en evne, der er udgangspunktet for den bredspektrede indsigt, som har gjort Villy Christensen til en værdifuld og respekteret samarbejdspartner i mange forskellige bestyrelsessammenhænge.

Villy Christensen blev født i det vestjyske i Humlum Sogn som søn af husmand Anders Christensen.

Han blev uddannet som lærer fra Nørre Nissum Seminarium i 1951 og fik straks efter embede i Tårnby.

Under sit virke som kommunelærer i den sjællandske by uddannede Villy Christensen sig ved Københavns Universitet.

I 1956 bestod han den teologiske embedseksamen, og tre år senere blev han cand. psych.

Med disse kandidatuddannelser som ballast drog han tilbage til Nørre Nissum, hvor han virkede som adjunkt frem til ansættelsen som skoledirektør i Frederikshavn Kommune i 1966.

Sit politiske virke indledte han allerede i adjunkt-årene i Nørre Nissum, hvor han bl. a. var næstformand i sognerådet fra 1964 til 1966.

Villy Christensens interessefelter har bragt ham ind i bestyrelsesarbejder i KFUM-spejdernes hovedbestyrelse i 1969-71, i Kristeligt Dagblads bestyrelse 1978-82 og i Frederikshavns Avis bestyrelse fra 1992, hvor han overtog formandshvervet i 1994.

Efter flytningen til fødeegnen valgte Villy Christensen at stoppe med sit bestyrelsesvirke i Frederikshavns Avis.

Den politiske side af tilværelsen bragte også talrige bestyrelsesposter til den tidligere borgmester.

Således bidrog Villy Christensen til den erhvervsmæssige udvikling i Nordjylland gennem sine engagementer i Novi, Egnsudviklingsrådet og gennem formandsskabet for Nordjyllands Erhvervsråd fra 1987 til 1992.

Samtidig ydede Villy Christensen en stor indsats for Frederikshavn Tekniske Skole, som formand for bestyrelsen og gennem de mange formandsår i Teknisk Skoleforenings bestyrelse.

Det blev også til mange bogudgivelser, Villy Christensen var således medforfatter til en række religions- og kristendomsværker til undervisningsformål.

Villy Christensen flyttede for en snes år siden kort efter sin pensionering fra domicilen på Overlæge Ottesens Vej i Frederikshavn til Lemvig, hvor han fik et utroligt aktivt otium med mangeartede aktiviteter - også på sit gamle seminarium i Nørre Nissum.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...