Burger King er flyttet ind på det gamle avistorv - og det har blandt andet åbenbaret en blybeholder fra 1947 med minder om byens første avis

FREDERIKSHAVN: 1. september i købstadsjubilæets år er det præcis 165 år siden Frederikshavn fik sin første avis.

Så det var faktuelt en ung købstad, men en by, der meget tidligt blev sig bevidst, at det skrevne ord er afgørende for at sikre udviklingen af lokalsamfundet.

Frederikshavns Avis var fra starten en lille avis skabt ganske få år efter grundlovens tilblivelse - den grundlov, der gav ytringsfrihed og dermed var grobund for, at der opstod rigtig mange købstads-aviser.

Indtil det skete var nyhedsformidlingen i langt overvejende grad henvist til mundtlige overleveringer - eller skillingstryk

Mens skillingsviseproduktionen primært blev rettede sig mod almuen og den gryende arbejderklasse i storbyerne, så gav grundloven vind i sejlene til mange bogtrykkere rundt om i de danske provinsbyer.

De øjnede chancen for at skabe en sidegesjæft - blandt andet i Frederikshavn, hvor en ung boheme fra Københavns trygge natteliv pludselig landede og etablerede sig med bogtrykkerivirksomhed - og tilhørende avis - i 1853.

De første 20 år var det mest af alt en tryksag med plads til annoncer og små notitser, men Frederikshavns Avis erklærede sig i 1872 konservativ og satte dermed kursen direkte mod firbladstiden, hvor en avis forfægtede et bestemt politisk synspunkt og redaktøren var politisk aktiv inden for partiets lokale virke.

Michael Vogelius grundlagde og var redaktør af Frederikshavns Avis i 1853 og i lange perioder medlem af Frederikshavns byråd samt rigsdagen for Højre.

Han overlod avisen til sønnen Rudolf Vogelius i 1886 og døde selv I 1910.

1917 overtog Rudolfs søn, Aage Vogelius redaktørjobbet og i 1928 bladet, som i 1948 blev omdannet til et aktieselskab med Aage Vogelius som direktør.

Det skete i efterkrigsårene, hvor netop Frederikshavns Avis rejste sig efter besættelsesstyrkernes hærgen.

Gennem krigen var tyskerne gang på gang i ordkamp med avisens finurlige formuleringer, hvor man fik tydeliggjort sine holdninger på en så tilpas indpakket måde, at presseofficererne ikke kunne stoppe udgivelserne.

Men i 1945 gik det galt.

27. marts blev der begået Schalburgtage, som det hed dengang, imod avisens trykkeri.

Trykkeriet blev bombet og fuldstændigt ødelagt, men med gode kollegers hjælp på Aalborg Stiftstidende var avisen på gaden samme dag.

Knap tre måneder senere var det lykkedes at få samlet stumperne til et interimistisk trykkeri, som fik til huse i Aage Vogelius tidligere lejlighed.

Efter krigen gik man i foråret 1946 sat stregerne til det avisbyggeri i Danmarksgade, som nu er fjernet for at give plads til Burger King.

Bygningen blev taget i brug for 71 år siden, men da der var tale om et tidligt efterkrigsbyggeri, var materialerne ikke specielt holdbare - og var da også en af grundene til at byens avis i dag har til huse over for Rådhuset i Tordenskjoldsgade.

Men nedtagningen af den gamle avisbygning blev naturligvis foretaget med nænsomhed.

Derfor blev mindepladen i opgangen til redaktionen på førstesal, da også behørigt skruet ned - og bag den åbenbarede sig så en blybeholder.

- Vi var naturligvis spændte, fortæller bygherren - Brian Severinsen, der som de fleste andre raske drenge har en fortid som avisbud på frederikshavneren, som den lød i daglig tale - eller slet og ret avisen.

I blybeholderen fandt man en Frederikshavns Avis årgang 1903 - en jubilæumsavis fra 75 års jubilæet i 1928 og en ekstraudgave i anledning af, at man nu efter Schalburgtagen udgav en avis fra eget trykkeri.

Og endelig var der en maskinskrevet fakta-skrivelse om avisens historie.

Af den kan vi i dag læse, at der var knap 30 ansatte. Redaktionssekretær var Frede Eilertsen - Bent Eilertsens navnkundige far - og dermed er ringen omtrent sluttet til i dag, hvor aviseventyret i Danmarksgade for længst er slut, og nu fra og med 24. juli erstattes af burgerproduktion i den helt store stil.

Glemt i historien er tiden efter 1947, hvor Frederikshavns Avis gik grueligt meget igennem inden den blev reddet på målstregen af Aalborg Stiftstidende i 1974 efter flere konkurser.

Gennem alle årene appellerede Frederikshavns Avis til byens borgere, men tabte oplandets landmænd til Vendsyssel Tidende, der især efter 1960 trængte bladet hårdt.

I 1995 blev Frederikshavns Avis fusioneret ind i Vendsyssel Tidende som et led i en stor fusionsplan.

Det blev til fire år som VT Frederikshavns Avis inden koncernen i 1999 år indgik i den store regionale avissatsning - NORDJYSKE Stiftstidende.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...