SIND arbejder på at etablere et møde- og samlingssted for psykisk sårbare og andre udsatte

FREDERIKSHAVN: SINDs ordinære generalforsamling var velbesøgt - og der var god stemning, spørgelyst og dialog.

Formand Niels Chr. Jensen bød velkommen og fremlagde bestyrelsens beretning.

En lang og omfangsrig beretning, idet der i 2018 blev afholdt rekordmange aktiviteter og arrangementer.

Kasserer Bo Søndergaard fremlagde regnskabet for 2018, og regnskabet udviste et pænt overskud på godt 53.000 kr.

SIND’s store mærkesag i 2018 var at få etableret et udsatteråd i Frederikshavn Kommune. Politikerne har lyttet til SIND, og alle tror og håber at et udsatteråd bliver en realitet i løbet af 2019.

Besøgstjenesten SIND-Nettet har været igennem en meget positiv udvikling, og idag er der 10 frivillige besøgsvenner tilknyttet ordningen.

SIND arbejder på at få etableret et SIND-Hus i løbet af 2019.

SIND-HUSET skal være et møde- og samlingssted for psykisk sårbare, socialt udsatte, misbrugere, ensomme og deres pårørende.

Huset skal drives af frivillige SIND-ildsjæle, og være et supplement til de Kommunale Socialpsykiatriske Støttecentre.

Projektet er forelagt Kommunen - og vi tror og håber at det bliver en realitet i løbet af 2019 udtaler Carina F. H. Sielemann, som er den nye formand for SIND Frederikshavn.

Mange aktiviteter er allerede planlagt for 2019. Bl.a. foredrag med Henrik Rindom den 12. marts som for længst udsolgt.

Den 4. april afholder SIND et arrangement i forbindelse med “Bipolar-dagen”- hvor Peter Hagelund og Leif Sylvester gæster Scandic The Reef i Frederikshavn.

Mange andre nye og spændende aktiviteter er i støbeskeen udtaler den nye SIND formand.

Læsø hører også under SIND Frederikshavn, og på Læsø er der fundet en ny lokal ildsjæl som hedder Marianne Thuesen.

Hun repræsenter SIND og SIND-Nettet på Læsø, og hun kommer med input til SIND aktiviteter og arrangementer som passer til Læsø.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...