Kystmuseets sejlende kutter Hansa af Skagen skal gerne sejle endnu mere og søger derfor nye besætningsmedlemmer. Det er planlagt at, Hansa hvert år skal besøge flere af kommunens havne, f.eks. Sæby og Strandby, hvor kutteren kan formidles og besøges af gæsterne her.

Kutteren har tidligere været benyttet til begrænset sejlads med passagerer, hvor kutteren kunne medtage 12 gæster på en sejltur omkring Skagen.

Der følger dog helt særlige og strenge krav, især til besætningsfastsættelsen og vejrforholdene, når der sejles med betalende gæster, som ofte har gjort, at sejlturene måtte aflyses.

Derfor har Kystmuseet valgt, at Hansa skal indgå i en ny form for aktivitet og formidling, der ikke er underlagt så mange begrænsninger.

Der arbejdes på en større renovering af skibet under dæk, hvor mandskabets lukaf skal renoveres og en mindre udstilling bygges op i lastrummet. På denne måde bliver kutteren et sejlende museum, der kan flyttes fra havn til havn.

Det skal dog være et aktivt skib, så allerede sidste år startede museet og Hansas frivillige besætning et nyt formidlingstiltag med opstart af den store glødehovedmotor samt foredrag og koncerter ombord med koret Gasterne, mens skibet lå til kaj.

Med denne type formidling nåede museet mange flere gæster og denne type formidling vil fremover kunne finde sted i mange flere havne. Med omlægningen er Hansa nemlig heller ikke begrænset til kun at måtte sejle omkring Skagen, men kan fremover sejle i hele landet. Det har også været målet at deltage i træskibssammenslutningens pinsestævne i Aalborg, og måske på kapsejladsen Limfjorden rundt.

Der er dermed lagt op til, at Hansa skal sejle mere og deltage i flere arrangementer, og derfor søges nu endnu flere frivillige, der kan være med til at få Hansa på søen. Det vil være fint, hvis du har et yachtskipperbevis, eller måske et duelighedsbevis i sejlads, men det er ingen forudsætning. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med på holdet omkring Hansa, om du så vil sejle længere eller kortere ture, være med som dæksgast, bidrage til formidlingen eller hygge dig med sandpapir og lakpensler.

Har du lyst til at være med på holdet omkring Hansa, så kan du rette henvendelse til Jens Thidemann på Kystmuseet: jti@kystmuseet.dk eller tlf. 9842 3111.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...