Ældrerådet er bekymret over forslag, der efter rådets mening vil forringe plejen

FREDERIKSHAVN: Ældrerådet ser med bekymring på forslag om reduceret sygeplejedækning på Kastaniegården.

Ganske vist er tanken alene at reducere dækningen i ekstraordinære situationer, men Ældrerådet opfatter det som en glidebane og en forringelse af plejen på længere sigt.

Ældrerådet udtaler sin bekymring forud for Sundhedsudvalgets behandling af sagen 16. juni.

Her er der lagt op til, at udvalget vil beslutte, at Kastaniegården i en 1 årig periode, i akutte situationer, hvor det ikke er muligt at få en sygeplejerske på vagt, i stedet indkalder en Social- og sundhedsassistent, suppleret med bagvagt fra den udekørende hjemmesygepleje.

Ældrerådet udtrykker i sit høringssvar bekymring for, at brugen af Social- og Sundhedsassistenter, som erstatning for sygeplejersker, vil blive en glidebane og en forringelse af plejen på længere sigt.

- Der er behov for den sygeplejefaglige kompetence i de komplekse plejeforløb på Kastaniegården, og Ældrerådet kan derfor ikke anbefale Social, sundheds- og kulturdirektørens indstilling om at indføre ordningen, hedder det i høringssvaret.

Ældrerådet mener, at der bør findes en anden løsning, så døgndækning med sygeplejersker på Kastaniegården kan fastholdes - også ved sygdom og i ferieperioder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...