Frederikshavn Ungdoms Fællesråd kalder til repræsentantskabsmøde

FREDERIKSHAVN KOMMUNE: På onsdag 20. marts, kl. 18 er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd klar til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Det holdes i år his FDF i Ålbæk i Relief-huset, Bundgarnsvej 47.

Hver af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds over 100 medlemsforeninger kan stille med 2 stemmeberettigede og op til 4 deltagere.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd håber at så mange som muligt fra baglandet og medlemsforeningerne møder op og giver deres besyv med, når børne- og ungdomsarbejdet og foreningslivet i kommunen skal til debat.

Der bliver mulighed for at høre om den nye støtteordning ”Folkeoplysnings-ordningen”, som netop er politisk vedtaget, og som betyder større forandringer i tilskud for mange foreninger.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har været med i forhandlingerne om ordningen, som er politisk bestemt.

Ikke alle har fået alt, men Frederikshavn Ungdoms Fællesråds styrelse mener, at resultatet er det bedst opnåelige på området ud fra de reducerede økonomiske rammer, som byråd og kultur- og fritidsudvalg stiller til rådighed for de frivillige på folkeoplysningsområdet.

Styrelsen lægger op til drøftelse af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds indsats indenfor kommunens børne- og ungeområde og i foreningslivet, der opfordres til et aktivt socialt engagement i nærområdet.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd fremlægger sin kommende 3-årige visionsplan – FUF 2022 – hvor temaet er synlighed.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd vil arbejde på synliggørelse af den frivillige ulønnede indsats, overfor borgere og politikere, forvaltning og administration og i foreningsverdenen. På repræsentantskabsmødet suppleres med handleplaner til opfyldelse af visionen.

Der åbnes for debat om, hvordan foreningslivet og indsatsen overfor børn og unges synlighed styrkes i Frederikshavn Kommune.

På mødet bliver endvidere indlæg fra en ung projekt deltager, FUF-Puljen har støttet i en udlandsrejse.

Kira Orbe fra Baptistspejderne i Jerup, deltog sidste år i en camp i og med unge fra Rwanda.

Campen var en del af et projekt, om partnerskab med NGO’er i Afrika, der arbejder med unges rettigheder og unges rolle i udviklingen af landene. Et spændende indlæg og eksempel til efterfølgelse, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har støttet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...