Frederikshavns borgmester skal sikre væksten i fiskeri- og akvakulturerhvervet i Nordjylland

FREDERIKSHAVN: Borgmester Birgit Hansen er netop blevet valgt som formand for Nordjysk Fiskerikommune Netværk.

Dermed kommer hun til at gå i front for fiskerierhvervet i de seks nordjyske kommuner: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø og Frederikshavn.

Et af de indsatsområder, der blev drøftet på det første netværksmøde, hvor fiskerierhvervet og socialdemokratiets fiskeriordfører Simon Kollerup også deltog, var Fiskeripakkens afledte effekter og betydning for fiskerierhvervet.

Der var enighed om at sætte Fiskeripakken øverst på listen over prioriterede indsatsområder med en klar opfordring til at sætte skub i implementeringen af Fiskeripakken.

Fiskerierhvervet oplever i øjeblikket, at den langsommelige implementering af pakken fastfryser og handlingslammer erhvervets muligheder.

Det blev understreget på netværksmødet, at fiskerierhvervet bør få vished for, at de dispositioner, som besluttes fremadrettet via Fiskeripakken fastholdes.

Så længe, der er usikkerhed om de økonomiske konsekvenser, som fiskeripakken får for fiskerierhvervet, tør erhvervet ikke at investere.

Derfor opfordrer Fiskerikommune Netværket til, at der er nationalpolitisk fokus på generationsskifte-spørgsmålet, da forholdene pt. gør det meget vanskeligt for unge at etablere sig som fisker, fortæller den nyvalgte formand:

- Vi opfordrer til en tæt dialog mellem erhvervet og de politiske ordførere på fiskeriområdet for at få iværksat en finansieringsmodel, der styrker generationsskiftet indenfor fiskeriet.

- Det er afgørende med størst mulig politisk stabilitet på fiskeriområdet, da det er et erhverv, som har betydning - ikke blot for Nordjylland, men for hele Danmark, siger Birgit Hansen.

Desuden opfordrer de nordjyske fiskerikommuner til, at man nationalt får fordelt kvoterne tidligst muligt på året, da fiskerne kun herved får en reel mulighed for at udnytte dem.

I den forbindelse lægger netværket vægt på vigtigheden af, at der tages politisk stilling til en mulighed for en kvotetilskrivning som kompensation for den gældende landingsforpligtelse.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...