For første gang er der fundet en mårhund ved Råbjerg Mose

VENDSYSSEL: Den berygtede mårhund, som har bredt sig i Danmark, er nu også fundet ved Råbjerg Mose i Vendsyssel.

Det er første gang, der er fundet en mårhund i det område, skriver Dansk Land og Strandjagt på websiden netnatur.dk .

Mårhunden blev fundet i en rævegrav, der bruges til at nedbringe bestanden af ræve for at forbedre ynglemulighederne for såkaldt ”jordrugende” fuglearter, for eksempel tinksmed og rørdrum.

I dette tilfælde var det en mårhund, som gik i rævefælden og blev fundet af en gravhund i forbindelse med jagt i området. Mårhunden blev skudt og dræbt af jægerne.

Mårhunden er et særdeles uønsket rovdyr i den danske natur.

Den formerer og spreder sig hurtigt, og den frygtes at kunne udrydde Danmarks bestand af beskyttede og truede dyr, fugle og små pattedyr, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Problemet bliver ikke mindre af, at mårhunden er en god svømmer og nemt kan nå frem til områder, hvor ræve aldrig kommer - og dermed er for eksempel fugle, der hidtil har kunnet yngle i fred på små øer, nu også truet.

Der er ikke første gang, at en mårhund er opdaget i Vendsyssel.

- Jeg har hørt om en mand ved Brønderslev, der har skudt 10-15 mårhunde på ét år, siger vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen.

Han er ikke i tvivl om, at bestanden af den stærkt invasive mårhund vokser, også i Vendsyssel.

Og han opfordrer flere jægere til at deltage i udryddelsen af det uønskede rovdyr.

- Man må skyde mårhunde døgnet rundt, året rundt, siger vildtkonsulenten.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...