FUF har akut behov for fritidskonsulent

FREDERIKSHAVN: Akkurat lige som idrætssamvirket anråber kommunen om at ansætte en konsulent, der kan guide idrætsforeninger og klubber rundt i det kommunale bureaukrati, har Frederikshavn Ungdoms Fællesråds medlemsforeninger behov for hjælp til at finde de rigtige kommunale medarbejdere, finde vej gennem tilskud junglen - og hjælp til at skubbe projekter og aktiviteter godt i gang.

Det fremgik på FUFs repræsentantskabsmøde i Relief-huset hos FDF i Ålbæk, hvor det efterhånden mangeårige ønske om en fritidskonsulent blev genfremsat.

- Det er en sag, der bør prioriteres højt, lød det fra formanden Henrik Carlsen.

FUF berørte helt naturligt den treårige visionsplan, der tager sigte på at øge synligheden og det blev understreget, at der allerede nu arbejdes med synliggørelse af ”Den gode Historie”, men der ud over var der fokus på forenignsfestival og frivillighedsfest - to initiativer, som FUF vil arbejde videre med.

Hertil kommer en øget synlighed på det kriminalpræventive område i samarbejde med SSP, samt et styrket fokus på unges engagement i klima og naturbeskyttelse, kerneområder for bl.a. spejder- og andet friluftsarbejdet, sagde formanden.

Beretning blev godkendt med akklamation, og regnskab 2018, som udviste et overskud på kr. på godt 6000 kroner blev godkendt. Endvidere er hensat kr. 30.000 kroner til kommende arrangementer for FUFs medlemsforeninger.

FUF oplever god tilslutning og fuld opbakning til styrelsens arbejde.

Der var såvel genvalg som nyvalg til styrelsen.

Valgt blev næstformand, Birgitte Mathiasen, Sæby Floorball, Steen Jensen, Østervrå Idrætsforening, Lone Høxbroe, KFUM Spejderne Ravnshøj-Skærum, Anders Fuglsang, Frederikshavn Sæby Autosport, Lars Oldager, Sæby Floorball og Kira Orbe, Baptistspejderne, Jerup.

Ud over årets valg og genvalg består bestyrelsen desuden af formand, Henrik Carlsen, Metodistkirkens Spejdere, Strandby, Allan Olsen, Frederikshavn Sæby Autosport, Hans Henrik Christiansen, FDF 1. Frederikshavn Kreds og Jørgen Munkholt Jensen, Ravnshøj-Kvissel Idrætsforening.

Den endelige konstituering og fordelingen af de mange udvalgsposter færdiggøres i maj måned.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...