Det skønnede merforbrug løber op i 11.5 millioner

KOMMUNEN: Kommunen er ikke kun hårdt ramt på arbejdsmarkedsområdet, hvor man netop har måttet erkende, at millioner ruller hurtigere ud af kassen end forventet.

Også Børne og Ungdomsudvalget skal have et vågent øje til økonomien viser den seneste budgetopfølgning.

Her tegner merforbruget nemlig til at ende oppe i 11,5 millioner.

Det forventede merforbrug skyldes anbringelses- samt aflastningsområdet i Center for Familie.

I udvalgets samlede merforbrug indgår et mindre forbrug på Center for Børn og Skole, hvor dagtilbudsdelen forventer et mindre forbrug på over 2 millioner.

- Tre ud af udvalgets fire områder holder sig inden for den budgetterede ramme. Det drejer sig om skole, dagtilbud og Center for ungdomsskole, klubber og SSP.

- Det udløser en vis fortrøstning, siger Anders Brandt Sørensen (S), der er formand for Børne og Ungdomsudvalget.

Den økonomiske status peger dog som nævnt på den malurt i bægeret, som den økonomiske overskridelse på familieområdet udgør.

- Et enigt udvalg har besluttet at se tiden an. Ikke mindst på baggrund af at den udarbejdede belysningsrapport har anvist muligheder, som kan være med til at bevæge økonomien i den rigtige retning.

- Og så er det soleklart for et enigt udvalg, at budgetoverskridelsen på familieområdet ikke skal komme til at influere på budgetterne på skoler, daginstitutioner og klubber. Det vil vi ikke. Her har vi nok at bruge vores penge til. Og bruges skal de – hver en krone, siger Anders Brandt Sørensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...