Tilfreds med ændret visiteringspraksis

KOMMUNEN: Socialudvalget skal på sit kommende møde godkende Kvalitetsstandarder for 2020, og sagen har derfor været sendt til høring i Ældrerådet.

Ældrerådet finder det meget positivt, at der ved visitering til hjemmepleje fremover vil blive set på husstandens samlede ressourcer.

Tidligere var hovedreglen, at der ikke kunne bevilges hjælp til praktisk hjælp, hvis der var en anden person over 18 år i husstanden.

- Som repræsentanter for kommunens ældre, kan vi kun være tilfredse med denne ændring, siger Ældrerådets formand Hanne Andersen.

Hun finder det også positivt, at det nu fremgår af kvalitetsstandarden, at plejepersonalet har påtrykt navn på uniformen, og ikke går med løse navneskilte, der lettere kan ”kopieres” af uvedkommende.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...