ELLING: Efter de omfattende oversvømmelser i Elling i 2014, etablerede Frederikshavn Kommune et dige-system med seks spjæld, som er med til at regulere vandet i Elling å og i den tilstødende Mosegrøft, der løber fra Jerup til Elling. Og det har været en stor succes. Der har efterfølgende ikke været vandproblemer i Elling, på trods af de store nedbørsmængder.

I forbindelse med arbejdet med digerne blev Å-gruppen etableret - en gruppe bestående af frivillige Elling-boere.

Gruppen foreslog kommunen at der blev anlagt en sti, som løb langs med åen.

Forslaget blev vedtaget, og det blev besluttet at Å-gruppen skulle være en del af arbejdet, og bidrage med praktisk arbejde såsom græsslåning, buskrydning, nedgravning af pæle osv.

Per Severinsen fra Elling Sko, en af iniviativtagerne fortæller:

- Vi havde et stort ønske om at stien som tidligere var en natursti, fik belægning præcis som den belægning der ligger i Elling Plantage. Det foreslog vi kommunen, men der fik vi desværre et nej på grund af økonomien.

- Vi besluttede os for at søge flere fonde om tilskud, og var så heldige at modtage et beløb på ca. 170.000 til etableringen. Kommunen indvilgede i at betale det resterende, og dermed var projektet en realitet.

- Vi har nu fået en utrolig flot sti, som snor sig langs åen fra bagsiden af XL-Byg og helt ned til Elling Plantage.

- Samtidig har vi også fået anlagt en flot, buet svævebro og XL-byg har doneret to bord/bænke sæt.

- Der er stadig natursti, men den sidste etape med grus ved Vestergårdsvej, er netop færdig, og her er der også lavet beskyttelse af brinken med sten.

- Det sidste vi mangler nu, er en ny bro over Mosegrøften. Den er ikke i god stand længere, så vi har vi har igen søgt fonde, og været heldige at modtage hele beløbet til en ny flot, hvid bro, som bliver fremstillet på en produktionsskole ned i landet.

- Havde vi ikke fået nedlukningerne i forbindelse med Corona, ville broen allerede være installeret.

- Vi fortsætter i Å-gruppen med at være en del af projektet. Vi slår græs og sørger for almindelig vedligeholdelse, og desuden er tre af os, en del af et vagtværn når der er risiko for oversvømmelse. Og vi er heller ikke helt færdige med vandprojektet. Vi presser stadig hvor vi kan, for at der bliver lavet et større hul under Skagensvej, så de store vandmængder kan flyde hurtigere igennem fortæller Per Severinsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...