Nu går forsyningen i gang med arbejdet i Bankekvarteret

KOMMUNEN: Det er et kendt problem, at der i dele af Skagen er problemer med vand, især i efterårs- og vinterperioden.

Der er ofte problemer med afledning af regnvand fra terræn og højtstående grundvand.

Frederikshavn Spildevand og Frederikshavn Kommune har siden efteråret 2019 arbejdet på en samlet plan, der blandt andet beskriver, hvordan mere regnvand og grundvand fremover skal afledes fra Bankekvarteret til Buttergrøften.

Og nu har politikernes i Teknisk Udvalg nikket ja til afvandingsplanen, der udmøntes over en periode på 10 år fra 2020 til 2029.

Det antages, at der inden for planperioden kan rådes over et samlet beløb på op mod 40 millioner kroner til løsninger for håndtering og afledning af vand i området.

Bankekvarteret er et stort område, og det er derfor ikke muligt at dække hele området inden for budgetrammen, men der er taget udgangspunkt i, hvor problemerne vurderes at være størst.

- Jeg er glad for, at vi nu kan præsentere en plan for, hvordan vi håndterer regnvandet bedst muligt i kvarteret. Det har været et langvarigt problem, som påvirker borgernes hverdag. Derfor ser jeg frem til at få løst problemerne. En 10-årig planperiode lyder måske af lang tid, men det er et stort projekt, der kræver tid og økonomi’, forklarer Karsten Thomsen, der er formand for Teknisk Udvalg.

Arbejdsgruppen har valgt løsninger, der sikrer, at regnvand og grundvand kan håndteres og afledes fra Bankekvarteret. Derudover er løsningerne planlagt således, at de kan håndtere de forventede klimaændringer, og ændringer til de områder der afleder, eller fremover skal aflede, regnvand og grundvand til Buttergrøften.

Første etape begynder i Brune Banke og bliver udført som et pilotprojekt, der skal sikre, at den valgte løsning fungerer tilfredsstillende, før man udmønter den samme løsning i andre områder af Bankekvarteret.

Løsninger for forbedret afvanding af Nordsøvej har også høj prioritet, og gennemføres som noget af det første.

- Den første del af klimatilpasningsprojektet for Brune Banke bliver udført hen over sommeren og efteråret, og vi forventer, at arbejdet er udført i 2021.

- Alle problemerne med vand kan dog ikke løses på kort sigt, da det kræver store anlægsinvesteringer.

- Men planen giver et godt grundlag for at prioritere indsatsen og for at vælge de bedste løsninger og løsninger, der fungerer i fremtiden, understreger Erik Kyed Trolle, der er formand for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...